Diari digital de la comarca de Sóller
Diumenge, 20 de setembre de 2020   |   20:27
 
Enquesta  
Està massa inactiu el govern municipal de l’Ajuntament de Sóller?


No
 
Les barques i golondrines ja poden navegar
02/06/2020 | 16:19
El Port s'obri a la navegació turística
saveu.cat

El Govern de l'Estat  ha publicat avui l'ordre SND/487/2020, d'1 de juny, que flexibilitza les condicions en les quals poden realitzar-se activitats nàutiques i aèries d'esbarjo. Aquesta ordre permet el transport turístic de passatgers (golondrines) així com els serveis aeris i nàutics com l'arrendament d'aeronaus, embarcacions o vaixells d'esbarjo (xàrters) a les Illes Balears.L' activitat nàutica segueix limitada a les aigues de cada illa  o amb les illes no habitades. En aquesta ordre s'inclouen les previsions que s'han considerat necessàries per facilitar la seva execució durant les fases II i III del procés de desescalada.

Pel que fa al transport turístic de passatgers, prohibit fins ara a les Illes Balears, queda permès, encara que amb una limitació de l'ocupació. En concret, en els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic, l'ocupació no podrà superar el 50% del nombre màxim de passatgers que figuri en els seus certificats.

Els empresaris i professionals que duguin a terme aquesta activitat s'han d'assegurar que els passatgers i les persones a bord compleixin amb les mesures de protecció de la salut que, si escau, siguin adoptades per l'autoritat competent, especialment per a l'exercici de l'activitat laboral, professional i empresarial. La norma també permet que els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin vaixells de passatge tipus creuer, puguin navegar i fondejar en les aigües adjacents d'aquests territoris.

Navegació d'esbarjo

Es permetrà la navegació d'esbarjo a les persones que es troben en la mateixa illa en què estigui amarrada l'embarcació. Quant a l'ocupació, augmenta fins al 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l'embarcació no pot excedir els deu.

Quant a les activitats nàutiques, s'autoritza prestar serveis  d' arrendament nàutic d'embarcacions o vaixells d'esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutics d'esbarjo per part de persones que es troben en la mateixa illa en què es trobi l'empresa de lloguer. En el cas d'embarcacions o vaixells d'esbarjo es compliran les mateixes restriccions d'ocupació: un màxim del 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació o aeronau, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l'embarcació no pot excedir els deu.

En el cas de les motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, llevat que es tracti de persones que resideixin al mateix domicili en el qual no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant d'aquesta.

Es podran dur a terme les pràctiques de navegació per a l'obtenció de títols d'esbarjo que requereixen l'ús d'embarcacions. Totes les persones a bord han de trobar-se en la mateixa illa en què estigui amarrada l'embarcació i el seu nombre no superarà el 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació, sense que en cap cas es pugui sobrepassar el nombre d'alumnes especificat en l'article 15.8 de Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.

Quant a l'aviació d'esbarjo, es permetrà la seva realització a les persones que es troben en la mateixa illa en què estigui situada l'aeronau, i no poden trobar-se a bord un nombre de persones que superi el 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'aeronau, llevat que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà arribar al 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l'aeronau no pot excedir els vint inclòs el pilot de l'aeronau. Aquestes limitacions són també aplicables en els serveis d'arrendament d'aeronaus d'esbarjo, que queden autoritzades per part de persones que es troben en la mateixa illa en què es trobi l'empresa de lloguer (els aeroclubs s'assimilen a aquesta categoria).

Per altra banda, es permeten les activitats de formació aeronàutica amb les mesures de seguretat els organismes competents i EASA. En qualsevol cas, els vols d'instrucció hauran d'enlairar-se i aterrar a la mateixa illa on està localitzada l'escola de formació sense que l'aeronau pugui realitzar enlairaments o aterraments a altres unitats territorials.
Els propietaris d´aeronaus podran accedir a les infraestructures on estiguin allotjades per realitzar comprovacions de seguretat i manteniment en aquestes. Aquestes visites no tindrà més restriccions que les derivades de les limitacions a la circulació i les mesures de seguretat i higiene establertes al respecte per les autoritats sanitàries competents.

En tots els supòsits dels paràgrafs anteriors, la navegació es limitarà a les aigües adjacents, o espai aeri permès, del territori de l'illa sempre que no se superin les limitacions o restriccions contingudes en els respectius certificats, documents o títols dels vaixells i embarcacions d'esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d'esbarjo, així com aeronaus d'esbarjo, així com de les persones titulades que els governen.

Per últim, cal recordar que totes aquestes activitats hauran de realitzar respectant les limitacions de tipus personal previstes per a cadascuna de les fases i adoptant mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en les embarcacions i aeronaus.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a