Diari digital de la comarca de Sóller
Diumenge, 20 de setembre de 2020   |   19:17
 
Enquesta  
Està massa inactiu el govern municipal de l’Ajuntament de Sóller?


No
 
Una de les fraccions dels residus.
17/01/2020 | 08:42
Sóller ha reciclat un 6’5% més
SaVeu

Sóller recicla més. Així ho posen de manifest les dades que ha recopilat la concessionària del servei de recollida selectiva que revelen que durant el 2019 els ciutadans del municipi varen abocar als contenidors de selectiva 1.635 tones de residus. Aquesta important quantitat de residus suposa un increment del 6’5% respecte l’any anterior, d’acord amb les dades que maneja l’empresa Sóller Recicla.

Si s’analitzen les xifres per fraccions, crida l’atenció que la recollida d’envasos es va incrementar gairebé un 10% en l’últim any, passant-se de les 330 tones de l’any 2018 a les 363 del passat exercici.

Un increment no menys important és el relatiu a la fracció del paper. En el passat exercici va incrementar-se un 7’8% per situar-se en les 593 tones, 43 tones més que l’any anterior. La pujada menys important és la referent a la del vidre, que en el passat exercici va pujar un 3’8% respecte 2018.

Dels contenidors de color verd es varen reciclar gairebé 679 tones de vidre front a les 654 que es varen aprofitar durant l’any anterior.

Les dades de l’evolució del reciclatge de Sóller Recicla també serveixen per comparar com ha variat d’un any a l’altra el volum de residus reciclats. Si en el 2017 es varen retirar dels contenidors de Sóller 1.498 tones de residus, l’any següent la xifra ja es va situar en les 1.571 tones, el que va representar un increment del 5%. Amb les dades de 2019, l’increment del fems desviat als canals de reciclatge s’ha incrementat el 6’5% si es comparen les xifres amb les de 2018.

Un 41% en cinc anys

Per tenir una visió més general de com ha evolucionat la recollida selectiva a Sóller es poden comparar les dades obtengudes el 2019 i l’any 2014, el primer exercici complet en el qual Sóller Recicla es va ocupar del buidatge dels contenidors i el tractament de residus reciclatbles.

Durant el primer any complet de recollida per part de la concessionària, els seus operaris varen retirar dels contenidors 1.161 tones de residus, front a les 1.635 de l’any passat, el que suposa un augment del 41% en volum de residus que s’han reciclat a Sóller.

El que també queda reflexat en l’estadística de Sóller Recicla és que el reciclatge està molt vinculat en la campanya turística. Tant és així que entre els mesos de juliol i agost es registren les xifres més elevades de la recollida selectiva, mentre que a l’altra costat hi ha els mesos de desembre, gener i febrer com els períodes de menor volum de reciclatge.

A pesar de l’evolució favorable dels índex de reciclatge, Sóller té molt camí per recórrer en aquesta matèria. Amb les darreres dades que es coneixen de la fracció de rebuig que corresponen a l’any 2018, el percentatge dels residus totals que genera Sóller que es desvien als canals de reciclatge és relativament baix ja que es situa al 17% del total. La Unió Europea havia recomanat que l’any 2020 es reciclàs el 50% dels residus, una dada inassolible.Anterior Tanca Següent Compartiu-ho a